YAZIM KILAVUZUSaygıdeğer Yazarlarımız,

EKUAD Dergisine çalışma göndermek için lütfen önce aşağıdaki yazım kurallarını dikkatlice inceleyiniz ve Makale Şablonu üzerinde tam metninizi hazırlayarak sisteme yükleme yapınız. Profesyonel ve standart süreç yönetiminin hızlı yürütülebilmesi için Şablon üzerinde hazırlanıp gönderilmemiş çalışmalar yayın sürecine kabul edilmemektedir.

Dergimizde çalışmalar eş zamanlı olarak hem İngilizce hem Türkçe yayınlanır.
Bu nedenle Türkçe makalelerin başına eklenen genişletilmiş İngilizce özet yazılmasına yeni sayılar itibariyle gerek duyulmamaktadır.

Metin; Giriş (Introduction), Yöntem (Method), Bulgular (Results), Tartışma (Discussion), Sonuç (Conclusion), Kaynakça (References) alt başlıklarından oluşmalıdır.

Türkçe Makale Şablonu


Üst ve Alt Bilgiler kabul sonrası tarafımızca dizgi aşamasında güncellenecek olup yazarlar tarafından değiştirilmemesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni

A4 Dikey

Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm)

Font Ailesi

Times New Roman

Makale Başlığı

14 Punto

Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük olarak yazılır.

Sözlü bildiri, Doktora tezinden üretilmiştir veya destek almış çalışmalar başlığa * şeklinde dip not ile verilir. Başlıktan sonra bir boşluk ve dip not verilmelidir.

Yazar/lar

12 Punto

Yazar Adı Soyadı (Sadece Baş harfleri büyük) Dipnot bir boşluk ve sayı olarak 1 – 2… şeklinde verilir.

Öz Başlık

11 Punto ve Koyu Yazılır

Öz Metin

10 Punto,

İki tarafa yaslı,

En az 250 kelime en fazla 500 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Paragraf var ise paragraflar arası 6 nk boşluk verilir.

Anahtar Kelimeler Başlığı

11 Punto Koyu

Anahtar Kelimeler

9 Punto,

En çok 7 anahtar kelime yazılmalıdır.

Makale Hakkında Bilgisi

Kabulden sonra tarafımızca gerçekleştirilir.

Ana Başlıklar

Giriş, Yöntem, Tartışma v.b. temel başlıklar

12 Punto, Koyu ve Ortalı
Altından ve Üstünden 6 nk boşluk

Alt Başlıklar

Paragraf başı 1,25 cm içerden

11 Punto, Koyu, İtalik, İki yana yaslı

Paragraflar

Paragraf başları 1,25 cm içeriden
11 punto, İki yana yazlı
Paragraflar arası 6 nk boşluk

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.

Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilir.

Tablo başlıkları ve metin 10 Punto
Tablo ve Numarası Koyu

Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto
Şekil ve Numarası Koyu
Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalıdır.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Font Verdana ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.

İntihal kontrolü

Gönderilen bütün makaleler iThenticate ile kontrol edilmektedir.