Dergi Tanımı


Amaç ve Kapsam


Editör Kurulları


Yazım Kuralları


Etik İlkeler ve Yayın Politikası


Dizinler


Yayın Etiği ve İntihal


Hakem Süreci


WorldCatTEİSPARC IndexingSISScholar Article Journal IndexRootIndexingResearchBipOpen AireJournal FactorJIFACTORINDEX COPERNICUSIIJIFI2ORGoogle ScholarESJICrossrefCosmosBASEAcademicKeysASOSDRJISOBİAD